Câu hỏi liên quan Vấn đề 5: Tìm điện lượng chuyển qua trong một đơn vị thời gian.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 5: Tìm điện lượng chuyển qua trong một đơn vị thời gian.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian t=1/300s đến t=1/200s là

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i=2cos100πt-π3 A. Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian t1=1300s đến t2=1100s

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây theo một chiều trong một nửa chu kì là

Cho dòng điện xoay chiều i=I0sin2πTt (A) chạy qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây theo một chiều trong một nửa chu kì là

Trắc nghiệm Trung bình

Cường độ dòng điện i = Io.cos(ωt+π) A điện lượng chuyển qua mạch trong T/4 đầu tiên là bao nhiêu

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là i=I0cosωt+π A. Tính từ lúc t=0s, điện lượng chuyển qua mạch trong T4 đầu tiên

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là

Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là: i=I0cosωt-π2 A, (với I0>0). Tính từ lúc t=0s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là 

Trắc nghiệm Trung bình

Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian T/6 kể từ thời điểm t=0 là

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i=2cos120πt-π3. Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian T6 kể từ thời điểm t=0s

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…