Câu hỏi liên quan Vấn đề 5: Biên độ giao động của sóng dừng ở một điểm bất kì.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 5: Biên độ giao động của sóng dừng ở một điểm bất kì.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng ? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, tần số nguồn sóng là f=10 Hz. Tại điểm M cách A một đoạn là λ12 thì biên độ dao động là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng ?

Trắc nghiệm Khó
Advertisement

Tại điểm M cách A một đoạn là λ/8 thì biên độ dao động là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, tần số nguồn sóng là f=5 Hz. Tại điểm M cách A một đoạn là λ8 thì biên độ dao động là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng?

Trắc nghiệm Khó

Tại điểm M cách A một đoạn là λ/6 thì biên độ dao động là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, tần số nguồn sóng là f=10 Hz. Tại điểm M cách A một đoạn là λ6 thì biên độ dao động tại đó là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng?

Trắc nghiệm Khó
Advertisement

Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ/8 thì biên độ dao động là bao nhiêu? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, biên độ nguồn sóng là U0. Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là 3λ8 thì biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Trung bình

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng Uo , gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ Uo√3 và biết rằng các điểm nằm giữa AB đều có biên độ lớn hơn Uo√3. AB = 20 cm. Xác định bước sóng ?- Vật lý 12

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ U03 và biết rằng các điểm nằm giữa AB đều có biên độ lớn hơn U03. AB=20 cm. Xác định bước sóng ?

Trắc nghiệm Khó
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…