Câu hỏi liên quan Vấn đề 5: Bài tập về U chéo nhau và ứng dụng véctơ trượt.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 5: Bài tập về U chéo nhau và ứng dụng véctơ trượt.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Giá trị của R và C1

Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh và một ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch. Cuộn dây có r=10ΩL=π10 H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp dao động điều hoà có giá trị hiệu dụng là U=50 V và tần số f=50 Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1 là:

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Các vôn kế chỉ giá trị nào sau đây

Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp với uAB=2002cos100πt (V). Số chỉ trên hai vôn kế là như nhau nhưng giá trị tức thời của chúng lệch pha nhau 2π3. Các vôn kế chỉ giá trị nào sau đây :

Trắc nghiệm Trung bình

Hệ số công suất của mạch điện bằng

Đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây, Ud và dòng điện là π/3. Gọi hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện là UC, ta có UC=3Ud. Hệ số công suất của mạch điện bằng: 

Trắc nghiệm Khó
Advertisement

Vôn kế V chỉ giá trị

Cho mạch điện như hình vẽ với UAB=300V; UNB=140V, dòng điện i trễ pha so với uAB một góc φ (cosφ=0,8), cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá trị:

Trắc nghiệm Khó

Tìm phát biểu đúng?

Mạch RLC nối tiếp,  cuộn dây thuần cảm, giá trị dung kháng gấp đôi giá trị cảm kháng. Qua thực nghiệm thấy rằng điện áp chậm pha π3(rad) so với dòng điện trong mạch. Tìm phát biểu đúng?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…