Câu hỏi liên quan Vấn đề 4: Bài tập giá trị tức thời của u và i.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 4: Bài tập giá trị tức thời của u và i.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Hỏi đến thời điểm t2=t1+0.025 thì cường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i=4cos20πt-π/2 A, t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 s nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng i1=-2A. Hỏi đến thời điểm t2=(t1+0,025) scường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Một dòng điện xoay chiều có cường độ i=2√2cos(100πt+π/2). Chọn câu phát biểu sai?

Một dòng điện xoay chiều có cường độ i=22cos100πt+π2 A. Chọn câu phát biểu sai?

Trắc nghiệm Dễ

Hãy xác định thời điểm dòng điện bị triệt tiêu lần đầu tiên kể từ thời điểm ban đầu ?

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i=22cos100πt+π6 A . Hãy xác định thời điểm dòng điện bị triệt tiêu lần đầu tiên kể từ thời điểm ban đầu ?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Cho cường độ dòng điện i=5√2cos(100πt+π/6),Ở thời điểm t=1/300s cường độ trong mạch đạt giá trị

Biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i=52cos100πt+π6 A. Ở thời điểm t=1/300s cường độ trong mạch đạt giá trị

Trắc nghiệm Dễ

Tại t=1s vôn kế nhiệt chỉ giá trị là bao nhiêu biết u=200√2cos(100πt+π/3)

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức: u=2002cos100πt+π3. Tại t=1s vôn kế nhiệt chỉ giá trị là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…