Câu hỏi liên quan Vấn đề 3: Độ lệch phase trong quá trình truyền sóng.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 3: Độ lệch phase trong quá trình truyền sóng.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Xác định độ lệch pha giữa hai điểm M và N qua đồ thị

Hãy xác định độ lệch pha giữa hai điểm M và N qua đồ thị dưới đây

No description available.

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Xác định độ lệch phase giữa hai điểm MN trong quá trình truyền sóng. - Vật lý 12

Sóng truyền từ O đến M với bước sóng 60 cm. Xét điểm M cách O một đoạn 45 cm thì tính chất của sóng tại M là:

Trắc nghiệm Dễ

Người ta thấy 2 điểm M, N gần nhau trên mặt nước luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng đó là: -Vật lý 12

Một sóng cơ học phát ra từ nguồn O lan truyền trên mặt nước với tốc độ 2 m/s. Người ta thấy 2 điểm M, N gần nhau trên mặt nước nằm trên cùng đường thẳng qua O và cách nhau 40 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng đó là:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Khoảng cách giữa hai điểm dao động gần nhất ngược phase với nhau.- Vật lý 12

Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ truyền sóng v=0,2 m/s, chu kỳ dao động T=10 s Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất trên dây dao động ngược pha nhau là:

Trắc nghiệm Dễ

Xác định tần số dao động của dây đàn bằng bao nhiêu? - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi sóng truyền đi với tốc độ  v=1,2 m/s. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất dao động đồng pha là 5 cm. Tần số dao động là:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…