Câu hỏi liên quan Vấn đề 1: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 1: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó.

 Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Từ độ thị nhận xét áp suất của chất khí.

Cho đồ thị của áp suất theo nhiệt độ của hai khối khí A và B có thể tích không đổi như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là sai.

Trắc nghiệm Dễ

Hỏi quá trình này là quá trình nén hay dãn khí.

Khi đun nóng một khối khí thì p và T thay đổi được cho bởi đồ thị bên. Hỏi quá trình này là quá trình nén hay dãn khí?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Tăng nhiệt độ của khối khí thì áp suất trong bình sẽ như thế nào?

 Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 100 °C  lên 200 °C thì áp suất trong bình sẽ

Trắc nghiệm Dễ

Từ độ thì xác định quan hệ về thể tích của 3 khối khí.

Cùng một khối lượng khí đựng trong 3 bình kín có thể tích khác nhau, đồ thị thay đổi áp suất theo nhiệt độ của 3 khối khí ở 3 bình được mô tả như hình vẽ. Quan hệ về thể tích của 3 bình đó là

 

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…