Tải Lại Trang

Câu hỏi liên quan CHƯƠNG I: Dao động cơ

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới CHƯƠNG I: Dao động cơ


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Giá trị của anpha 0 là

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc α0 tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của α0 là 

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

BIểu thức tính lực căng của dây ở li độ anpha là

Một con lắc đơn khối lượng m dao động điều hòa với biên độ góc α0. Biểu thức tính lực căng của dây ở li độ α

Trắc nghiệm Trung bình

Khi vật đi qua vị trí có li độ góc

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 có cosα0 = 0,97. Khi vật đi qua vị trí có li độ góc αthì lực căng dây bằng trọng lực của vật. Giá trị cosα bằng

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Biên độ dao động tổng hợp có thể là

Một vật thưc hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12cm . Biên độ dao động tổng hợp có thể là

Trắc nghiệm Dễ

Tim giá trị thời gian của chất điểm

Chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong một chu kì, khoảng thời gian tốc độ của chất điểm có giá trị vượt quá Aπ3T cm/s

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…