Câu hỏi liên quan Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Gay Lussac

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Gay Lussac


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí không đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài.

Một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn 0 °C ; 1,013.105 Pa được đậy bằng một vật có khối lượng 2 kg. Tiết diện của miệng bình 10 cm2. Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí không đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là p0=105 Pa.  

Trắc nghiệm Khó
Advertisement

Tìm nhiệt độ ban đầu của khối khí khi đun thêm 80°K .

Đun nóng đẳng tích một lượng khí tăng thêm 80 K thì áp suất tăng thêm 25% so với áp suất ban đầu. Tìm nhiệt độ ban đầu của khối khí.

Trắc nghiệm Trung bình

Tìm nhiệt độ ban đầu của khí trong bình đun nóng thêm 40°C.

Cho một bình kín. Khi đun nóng khí trong bình thêm 40 °C thì áp suất khí tăng thêm 110 áp suất ban đầu. Tìm nhiệt độ ban đầu của khí trong bình.

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Nhiệt độ ban đầu của khối khí đó là bao nhiêu?

Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 1 °C thì áp suất khối khí tăng thêm 1360 áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối khí đó là

Trắc nghiệm Trung bình

Khi áp suất tăng 4 lần nhiệt độ ban đầu trong bình là bao nhiêu?

Cho một bình kín. Khi áp suất tăng 4 lần thì nhiệt độ trong bình tăng thêm 900 K, thể tích không đổi. Khi đó nhiệt độ ban đầu trong bình là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…