Câu hỏi liên quan Sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây là?- Vật lý 12.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây là?- Vật lý 12.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Một ống sáo có chiều dài l = 68cm . Tốc độ truyền âm là v = 340m/s . Hoạ âm bậc 3 có tần số là

Một ống sáo có chiều dài l = 68cm . Tốc độ truyền âm là v = 340m/s . Hoạ âm bậc 3 có tần số là:

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây là? - Vật lý 12.

Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là t=0,05 (s). Tốc độ truyền sóng trên dây là

Trắc nghiệm Dễ

Sóng dừng kích thích bằng nam châm điện. Bề rộng tại bụng sóng là 6cm. Kết quả nào sau đây đúng? - Vật lý 12

Một dây thép có chiều dài AB=120 cm có tốc độ truyền sóng v=40 m/s, 2 đầu cố định. Khi được kích thích dao động bằng nam châm điện xoay chiều, trên dây hình thành 3 bó sóng. Bề rộng tại bụng sóng là 6 cm. Kết quả nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Xác định biên độ bụng sóng khi trên dây có sóng dừng? -Vật lý 12

Tạo sóng dừng trên dây, nguồn sóng có phương trình vận tốc như sau: v=100πcos(20πt+π3)(cm/s). Xác định biên độ bụng sóng khi trên dây có sóng dừng:

Trắc nghiệm Trung bình

Cắt bớt để dây chỉ còn 21 (cm). Bấy giờ có sóng dừng trên dây. Hãy tính số bụng và số nút?- Vật lý 12.

Một dây AB đàn hồi, đầu A gắn vào một âm thoa rung với tần số f = 100 (Hz) , đầu B để lơ lửng. Tốc độ truyền sóng là v = 4 (m/s). Cắt bớt để dây chỉ còn 21 (cm). Bấy giờ có sóng dừng trên dây. Hãy tính số bụng và số nút:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…