Câu hỏi liên quan Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?


 Quay lại Làm bài tập
Advertisement
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Ống dây AB có dòng điện chạy qua. Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây. Xác định tên các từ cực của ống dây.

 Cho ống dây AB có dòng diện chạy qua. Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây, khi đứng yên nằm định hướng như hình sau:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Tên các từ cực của ống dây được xác định là:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Ống dây AB có dòng điện chạy qua. Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây. Xác định tên các từ cực của ống dây.

Dùng nam châm tử ta có thể biết được điều gì?

Dùng nam châm thử ta có thể biết được

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Dùng nam châm tử ta có thể biết được điều gì?
Advertisement

Đáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song?

Đáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song?

 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Đáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song?

Ống dây có nguồn điện mắc vào vòng dây như hình vẽ. Chọn phương án đúng về từ cực của ống dây.

Ống dây có nguồn điện mắc vào vòng dây như hình vẽ:

Chọn phương án đúng về từ cực của ống dây.

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Ống dây có nguồn điện mắc vào vòng dây như hình vẽ. Chọn phương án đúng về từ cực của ống dây.

Chọn câu sai khi nói về từ trường.

Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường.

 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Chọn câu sai khi nói về từ trường.

Câu nào dưới đây nói về đường sức từ là không đúng?

Câu nào dưới đây nói về đường sức từ là không đúng?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Câu nào dưới đây nói về đường sức từ là không đúng?

Câu nào dưới đây nói về từ trường là không đúng?

Câu nào dưới đây nói về từ trường là không đúng?

 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Câu nào dưới đây nói về từ trường là không đúng?
Advertisement
`
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo