Câu hỏi liên quan Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi nào?- Vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi nào?- Vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập
Advertisement

Xác định biên độ bụng sóng khi trên dây có sóng dừng? -Vật lý 12

Tạo sóng dừng trên dây, nguồn sóng có phương trình vận tốc như sau: v=100πcos(20πt+π3)(cm/s). Xác định biên độ bụng sóng khi trên dây có sóng dừng:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Xác định biên độ bụng sóng khi trên dây có sóng dừng? -Vật lý 12

Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi nào?- Vật lý 12

Một sóng âm được mô tả bởi phương trình u=Acos2π(tT-xλ). Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi nào?- Vật lý 12
`

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo