Câu hỏi liên quan Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động 1 giờ nó sản sinh ra một công là 86,4 kJ.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động 1 giờ nó sản sinh ra một công là 86,4 kJ.


 Quay lại Làm bài tập
Advertisement
Advertisement

Một acquy thực hiện công là 12 J khi di chuyển điện tích 2 C trong toàn mạch. Kết luận nào đúng?

Một acquy thực hiện công là 12 J khi di chuyển lượng điện tích 2 C trong toàn mạch. Từ đó có thể kết luận là

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Một acquy thực hiện công là 12 J khi di chuyển điện tích 2 C trong toàn mạch. Kết luận nào đúng?

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy này để acquy sản ra công 720 J.

Một bộ acquy có suất điện động 12V nối vào một mạch kín. Thời gian dịch chuyến lượng điện tích này là 5 phút. Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy này để acquy sản ra công 720 J.

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy này để acquy sản ra công 720 J.

Một bộ acquy có suất điện động 6 V. Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó.

Một bộ acquy có suất điện động 6 V, sinh ra một công là 360 J khi acquy này phát điện. Thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút. Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó.

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Một bộ acquy có suất điện động 6 V. Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó.
Advertisement

Một bộ acquy có suất điện động 6 V. Tính lượng điện tích dịch chuyển trong acquy.

Một bộ acquy có suất điện động 6 V, sinh ra một công là 360 J khi acquy này phát điện. Tính lượng điện tích dịch chuyển trong acquy.

 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Một bộ acquy có suất điện động 6 V. Tính lượng điện tích dịch chuyển trong acquy.

Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động 1 giờ nó sản sinh ra một công là 86,4 kJ.

Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại. Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 86,4 kJ.

 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động 1 giờ nó sản sinh ra một công là 86,4 kJ.

Tính công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +2 C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện.

Suất điện động của một pin là 1,5 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +2 C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện.

 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +2 C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện.

Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ. Tính suất điện động của nguồn điện này.

Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10-2 C giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Tính suất điện động của nguồn điện này.

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ. Tính suất điện động của nguồn điện này.

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng.

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng.

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho.

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho.

Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện nguồn điện có tác dụng.

Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện nguồn điện có tác dụng

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện nguồn điện có tác dụng.
Advertisement
`
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo