Câu hỏi liên quan Tính số electron thừa, thiếu trên quả cầu.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Tính số electron thừa, thiếu trên quả cầu.


 Quay lại Làm bài tập
Advertisement
Advertisement

Tụ điện có điện dung 24 nF được tích hiệu điện thế 450 V. Có bao nhiêu electron di chuyển đến bản âm?

Một tụ điện có điện dung 24 nF được tích điện đến hiệu điện thế 450 V thì có bao nhiêu electron di chuyển đến bản tích điện âm của tụ điện?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tụ điện có điện dung 24 nF được tích hiệu điện thế 450 V. Có bao nhiêu electron di chuyển đến bản âm?

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Số electron đã di chuyển ra khỏi kim loại là bao nhiêu?

Một thanh kim loại mang điện tích -2,5.10-6 C. Sau đó nó lại được nhiễm điện để có điện tích 5,5 µC. Cho biết điện tích của electron là -1,6.10-19 C. Chọn câu đúng.

 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Số electron đã di chuyển ra khỏi kim loại là bao nhiêu?

Tính số electron thừa, thiếu trên quả cầu.

Một quả cầu tích điện −6,4.10-7 C. Trên quả cầu thừa hay thiếu bao nhiêu electron so với số proton để quả cầu trung hoà về điện?

 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính số electron thừa, thiếu trên quả cầu.
Advertisement

Xác định giá trị của N.

Hai quả cầu nhỏ giống nhau không tích điện, cùng khối lượng m = 0,2kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh dài 0,5m. Truyền cho mỗi quả cầu N electron thì chúng tách nhau ra một khoảng r = 5cm. Lấy g = 10 m/s2. Xác định N.

 

 

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Xác định giá trị của N.

Tính số electron đã trao đổi sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc nhau.

Cho hai quả cầu kim loại nhỏ, giống nhau, tích điện và cách nhau 10 cm thì chúng hút nhau một lực bằng 5,4 N. Cho chúng tiếp xúc với nhau rồi tách chúng ra đến khoảng cách như cũ thì chúng đẩy nhau một lực bằng 5,625 N. Tính số electron đã trao đổi sau khi cho tiếp xúc với nhau.

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Tính số electron đã trao đổi sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc nhau.

Tính số electron thừa, thiếu ở mỗi quả cầu và lực tĩnh điện giữa chúng.

Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là q1 = -3,2.10-7 C và q2 = 2,4.10-7 C, cách nhau một khoảng 12 cm. Xác định số electron thừa, thiếu ở mỗi quả cầu và lực tương tác điện giữa chúng.

 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính số electron thừa, thiếu ở mỗi quả cầu và lực tĩnh điện giữa chúng.

Tính số electron để quả cầu trung hòa về điện.

Một quả cầu tích điện + 6,4.10-7 C. Trên quả cầu thừa hay thiếu bao nhiêu electron so với số proton để quả cầu trung hoà về điện?

 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính số electron để quả cầu trung hòa về điện.
Advertisement
`
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo