Advertisement
 Xem tất cả

Câu hỏi liên quan Thời gian để vật đi từ điểm có li độ cực đại về điểm có li độ bằng một nửa biên độ là?

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Thời gian để vật đi từ điểm có li độ cực đại về điểm có li độ bằng một nửa biên độ là?


 Quay lại
không tìm thấy kết quả

Xin vui lòng nhập từ khóa khi tìm kiềm.

Advertisement