Advertisement
 Tải Lại Trang

Câu hỏi liên quan Chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng và biên độ dao động của vật lần lượt là?

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng và biên độ dao động của vật lần lượt là?


 Quay lại Làm bài tập
Advertisement

Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32cm. Cơ năng của vật là

Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1kg và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100N/m dao động điều hoà. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32cm. Cơ năng của vật là

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng và biên độ dao động của vật lần lượt là?

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, kích thích cho vật m dao động điều hoà. Trong quá trình dao động của vật chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 28cm. Chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng và biên độ dao động của vật lần lượt là

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan