Câu hỏi liên quan Tần số riêng của hệ dao động vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Tần số riêng của hệ dao động vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Tần số f của dòng điện xoay chiều có giá trị

Cho mạch điện xoay chiều RLC như hình vẽ uAB=U2cos2πft (V). Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=53π(H), tụ diện có C=10-324πF. Hđt uNBuAB lệch pha nhau 90o. Tần số f của dòng điện xoay chiều có giá trị là: 

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Trong dao động cưỡng bức, biên độ của dao động cưỡng bức

Chọn câu trả lời đúng. Trong dao động cưỡng bức, biên độ của dao động cưỡng bức

Trắc nghiệm Dễ

Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi nào ?

Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi nào ?

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Một em bé xách một xô nước đi trên đường. Quan sát nước trong xô, thấy có những lúc nước trong xô sóng sánh mạnh nhất, thậm chí đổ ra ngoài

Một em bé xách một xô nước đi trên đường. Quan sát nước trong xô, thấy có những lúc nước trong xô sóng sánh mạnh nhất, thậm chí đổ ra ngoài. Điều giải thích nào sau đây là đúng nhất ?

Trắc nghiệm Trung bình

Một vật đang dao động cơ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động

Một vật đang dao động cơ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…