Câu hỏi liên quan Lực - Vật lý 10

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Lực - Vật lý 10


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Vật có khối lượng 8 kg, chuyển động với gia tốc a thì hợp lực tác dụng lên vật

Một vật có khối lượng m=8 kg đang chuyển động với gia tốc có độ lớn a=2 m/s2. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng 

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Gia tốc của vật nếu lực F tác dụng vào vật có tổng khối lượng m1 và m2

Lực F lần lượt tác dụng vào vật có khối lượng m1 và m2 thì chúng thu được gia tốc là a1 và a2 . Nếu lực chịu tác dụng vào vật có khối lượng (m1+m2)  thì vật sẽ thu được gia tốc bao nhiêu?

Trắc nghiệm Trung bình

Định luật I Newton

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Một xe khác tăng tốc đột ngột thì các hành khác ngồi trên xe

Một xe khách tăng tốc độ đột ngột thì các hành khách ngồi trên xe sẽ 

Trắc nghiệm Dễ

Định luật I Newton

Cho các phát biểu sau:
− Định luật I Newton còn được gọi là định luật quán tính.
− Mọi vật đều có xu hướng bảo toàn vận tốc của mình.
− Chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động theo quán tính.
− Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.
Số phát biểu đúng là 

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…