Advertisement
 Xem tất cả

Lực Coulomb 

Vật lý 11. Tổng hợp bài tập và công thức liên quan tới lực Coulomb.


F

Lực Coulomb

 

Khái niệm: lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích.

 

Đơn vị tính: Newton - viết tắt (N).

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan