Khi nào vật nhiễm điện dương và khi nào vật nhiễm điện âm?

Vật lý 11. Khi nào vật nhiễm điện dương và khi nào vật nhiễm điện âm? Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 11 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 0 Câu 1
Trắc nghiệm Dễ

Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điện:

Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có các điện tích dương.

Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có các điện tích âm.

Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron,  nhiễm điện âm là vật dư electron.

Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít.Advertisement

Các công thức liên quan


F=kq1.q2r2

 

Phát biểu: Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong các môi trường có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Trong chân không, ε=1.

 

Chú thích:

k: hệ số tỉ lệ 9.109 N.m2C2

q1, q2: điện tích của hai điện tích điểm (C: Coulomb)

r: khoảng cách giữa hai điện tích điểm (m)

hinh-anh-dinh-luat-coulomb-78-0

q1.q2>0: hai điện tích cùng dấu đẩy nhau, giá trị F>0.

 

hinh-anh-dinh-luat-coulomb-78-1

q1.q2<0: hai điện tích trái dấu hút nhau, giá trị F<0.

 

Hình vẽ:

hinh-anh-dinh-luat-coulomb-78-2

 

 

 


Xem thêm Định luật Coulomb.

Advertisement

Lý thuyết liên quan1. Điện tích điểm

Một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm ta xét được gọi là điện tích điểm. 

2. Điện tích

- Có hai loại điện tích: điện tích dương (+) và điện tích âm (-). Điện tích kí hiệu là q, đơn vị Culông.

- Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.

- Điện tích kí hiệu là q, đơn vị Culông (C).

3. Điện tích nguyên tố

- Điện tích nguyên tố có giá trị: q = 1,6.10-19 (C) 

- Hạt electron và hạt proton là hai điện tích nguyên tố.

4. Electron

- Electron là một hạt cơ bản có:

+ Điện tích qe = - e = - 1,6.10-19 (C)

+ Khối lượng me = 9,1.10-31 (Kg)

5. Điện tích của hạt (vật)

Điện tích của hạt (vật) luôn là số nguyên lần điện tích nguyên tố: q = ±ne

 


Xem thêm Điện tích. Hai loại điện tích

Advertisement

Biến số liên quan


r

 

Khái niệm:

r là độ dài đường thẳng nối giữa hai tâm của vật.

 

Đơn vị tính: mét m

 


Xem thêm Khoảng cách - Vật lý 10

F

 

Khái niệm: 

- Lực Coulomb là lực tương tác giữa hai điện tích điểm có phương nằm trên một đường thẳng nối hai điện tích điểm

- Lực Coulomb có độ lớn tỉ lệ thuận với tích các điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

 

Đơn vị tính: Newton (N)

 


Xem thêm Lực Coulomb

q

 

Khái niệm: 

q là lượng điện mà vật đang tích được do nhận thêm hay mất đi electron.

 

Đơn vị tính: Coulomb (C)

 

 


Xem thêm Điện tích

ε

 

Khái niệm: 

Hằng số điện môi là thông số vật lý đặc trưng cho khả năng dẫn điện hoặc cách điện của môi trường.

 

Đơn vị tính: không có

 


Xem thêm Hằng số điện môi

Advertisement

Hằng số liên quan


k

Được  tính thông qua hằng số điện ε0=8,854.10-12 C2/Nm2  thường dùng trong công thức tính lực Coulomb.

k=14πε0


Xem thêm Hằng số lực Coulomb

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 83 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýBốn vật kích thước nhỏ A, B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B, C, D nhiễm điện gì?

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B nhiễm điện gì?

Đưa vật A nhiễm điện dương lại gần quả cầu kim loại B ban đầu trung hoà về điện được nối với đất bởi một dây dẫn. Hỏi điện tích của B như nào nếu ta cắt dây nối đất sau đó đưa A ra xa B?

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Điện tích của quả cầu B sẽ như thế nào khi cắt dây nối đất

Đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện A lại gần quả cầu kim loại B nhiễm điện thì chúng hút nhau. Giải thích nào là đúng?

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Giải thích về sự nhiễm điện của hai vật hút nhau
Advertisement

Có 3 vật dẫn, A nhiễm điện dương, B và C không nhiễm điện. Để B và C nhiễm điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Để B và C nhiễm điện trái dấu có độ lớn bằng nhau.

Hai điện tích đặt gần nhau, nếu giảm khoảng cách giữa chúng đi 2 lần thì lực tương tác giữa 2 vật sẽ

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Tính lực tĩnh điện khi giảm khoảng cách 2 lần.

Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm? 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Trường hợp vật được xem là điện tích điểm
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…