Advertisement
 Xem tất cả

Dạng khác của định luật II Newton.

F=pt

Vật lý 10. Động lượng, dạng khác của định luật II Newton. Hướng dẫn chi tiết.


F=pt

Dạng khác của định luật II Newton.

 

Chú thích:

F: lực tác dụng lên vật (N).

p: độ biến thiên động lượng (kg.m/s).

t: độ biến thiên thời gian (s).

 

Chứng minh công thức:

F=pt=p2-p1t=m.v2-m.v1t=m(v2-v1)t=m.a

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan