Advertisement
 Xem tất cả

Tốc độ trung bình.

v=SΔt=St2-t1

Vật lý 10. Tốc độ trung bình là gì? Hướng dẫn chi tiết.


v=SΔt=St2-t1

Tốc độ trung bình.

Định nghĩa:

Tốc độ trung bình là thương số giữa quãng đường vật đi được và thời gian đi hết quãng đường đó.

 

Chú thích:

v: là tốc độ trung bình của vật (m/s).

S: là quãng đường vật di chuyển (m).

Δt: thời gian di chuyển (s).

t2,t1: thời điểm 1 và 2 trong chuyển động của vật (s).

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement