Advertisement
 Xem tất cả

Công thức xác định quãng đường của vật trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

S=vo.t+12a.t2

Vật lý 10. Công thức xác định quãng đường của vật trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Hướng dẫn chi tiết.


S=vo.t+12a.t2

Công thức xác định quãng đường của vật trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

Chú thích:

S: là quãng đường (m).

vo: vận tốc lúc đầu của vật (m/s).

tthời gian chuyển động của vật (s).

agia tốc của vật (m/s2)

 

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement