Advertisement
 Xem tất cả

Lý thuyết dao động điều hòa. Con lắc lò xo.

Lý thuyết dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 37
Trắc nghiệm Trung bình

Chọn kết luận đúng khi nói về dao động điều hoà cuả con lắc lò xo:

Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian. 

Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian. 

Quỹ đạo là một đoạn thằng. 

Quỹ đạo là một đường hình sin.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement