Advertisement
 Xem tất cả

Công thức xác định vận tốc của va chạm mềm.

v=m1.v1+m2.v2m1+m2

Vật lý 10. Công thức xác định vận tốc của va chạm mềm. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

v=m1.v1+m2.v2m1+m2

Công thức xác định vận tốc của va chạm mềm.

Khái niệm:

Va chạm mềm là va chạm mà sau va chạm 2 vật nhập làm một ( dính nhau) cùng chuyển động vận tốc.   

 

Chú thích:

v: vận tốc của hệ sau va chạm (m/s).

m1;m2: khối lượng của hai vật 1 và 2 (kg).

v1;v2: vận tốc trước va chạm của hai vật 1 và 2(m/s).

Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement