Advertisement
 Xem tất cả

Công thức xác định số mol của chất.

n=mM=22,4V

Vật lý 10. Công thức xác định số mol của chất. Hướng dẫn chi tiết.


n=mM=22,4V

Công thức xác định số mol của chất.

 

Chú thích:

n: số mol chất (mol).

m: khối lượng chất (g).

M: khối lượng 1 mol chất (g).

V: thế tích khí (l)

 

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement