Advertisement
 Xem tất cả

Công thức xác định động năng của vật.

Wđ=12m.v2

Vật lý 10. Công thức xác định động năng của vật. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Wđ=12m.v2

Công thức xác định động năng của vật.

 

Khái niệm:

Động năng là dạng năng lượng mà một vật có được do nó đang chuyển động. 

 

Chú thích:

Wđ: động năng của vật (J).

m: khối lượng của vật (kg).

v: tốc độ của vật (m/s)

Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan