Advertisement
 Xem tất cả

Suất điện động. 

Suất điện động là gì? Vật Lý 11.


Làm bài tập

E

Suất điện động.

 

Khái niệm: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.

 

Đơn vị tính: Volt (V)

Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan