Advertisement
 Xem tất cả

Hiệu điện thế của mạch ngoài.

UN=I.RN=E-I.r

Công thức tính hiệu điện thế của mạch ngoài. Vật Lý 11. Bài tập vận dụng và hướng dẫn chi tiết.


UN=I.RN=E-I.r

Hiệu điện thế của mạch ngoài.

 

Chú thích:

UN: hiệu điện thế của mạch ngoài (V)

I: cường độ dòng điện (A)

RN: điện trở tương đương của mạch ngoài (Ω)

r: điện trở trong của nguồn (Ω)

E: suất điện động của nguồn (V)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement