Advertisement
 Xem tất cả

Điện trở tương đương của mạch ngoài. 

Điện trở tương đương của mạch ngoài là gì? Vật Lý 11.


Làm bài tập

RN

Điện trở tương đương của mạch ngoài.

 

Khái niệm: Điện trở tương đương của mạch ngoài là tổng điện trở của mạch ngoài.

 

Đơn vị tính: Ohm (Ω).

Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement