Advertisement
 Xem tất cả

Cường độ dòng điện chạy trong mạch kín.

I=ERN+r

Công thức liên quan đến cường độ dòng điện chạy trong mạch kín là gì? Vật Lý 11. Hướng dẫn chi tiết và bài tập vận dụng.


I=ERN+r

Cường độ dòng điện chạy trong mạch kín.

 

Phát biểu: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.

 

Chú thích: 

I: cường độ dòng điện trong mạch kín (A)

E: suất điện động của nguồn điện (V)

RN: điện trở tương đương của mạch ngoài (Ω)

r: điện trở trong của nguồn điện (Ω)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement