Advertisement
 Xem tất cả

Thế năng trọng trường.

Wt=m.g.h

Vật lý 10. Công thức xác định thế năng trọng trường. Hướng dẫn chi tiết.


Wt=m.g.h

Thế năng trọng trường.

 

Định nghĩa:

Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật; nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

 

Chú thích:

Wtthế năng (J).

m: khối lượng của vật (kg).

h: độ cao của vật so với mốc thế năng (m).

g: gia tốc trọng trường (m/s2).

 

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement