Advertisement
 Xem tất cả

Công thức xác định nhiệt lượng của vật.

Q=c.m.t

Vật lý 10. Công thức xác định nhiệt lượng của vật. Hướng dẫn chi tiết.


Q=c.m.t

Công thức xác định nhiệt lượng của vật.

 

Chú thích:

Q: là nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra (J).

m: là khối lượng (kg).

t: là độ biến thiên nhiệt độ (Co hoc Ko)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement