Nhiệt dung riêng của một số chất

Vật lý 10.Nhiệt dung riêng của một số chất. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Nhiệt dung riêng của một số chất

c

 

Vật liệu có nhiệt dung riêng càng lón thì trong cùng một khoảng thời gian lượng nhiệt thu được hay tỏa ra càng lớn.

Q=mct

Trong đó c là nhiệt dung riêng được đo bằng tỉ lệ nhiệt lượng thêm vào và nhiệt độ tăng lên không phụ thuộc vào khối lượng , thể tích

Advertisement
Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 25 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýGiá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Giá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở nào

Chọn phát biểu đúng?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Chọn phát biểu đúng về nội năng?

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nhiệt lượng?

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nhiệt lượng?
Advertisement

Các câu sau đây, câu nào đúng?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Chọn câu đúng về nhiệt lượng.

Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng?

Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…