Advertisement
 Xem tất cả

Bảo toàn động lượng trong phản ứng hạt nhân.

m1v1+m2v2=m3v3+m4v4

Bảo toàn động lượng trong phản ứng hạt nhân là gì? Công thức và bài tập vận dụng. Vật Lý 12.


m1v1+m2v2=m3v3+m4v4

Bảo toàn động lượng trong phản ứng hạt nhân.

 

Chú thích:

m1, m2 (kg hoc u): khối lượng của các hạt thành phần trước khi xảy ra phản ứng hạt nhân, lần lượt ứng với v1, v2.

m3, m4 (kg hoc u): khối lượng của các hạt thành phần sau khi xảy ra phản ứng hạt nhân, lần lượt ứng với v3, v4.

Đơn vị tính: kg.m/s.

 

Lưu ý:

Với p=p1+p2 biết φ=(p1;p2)

p2=p12+p22+2p1p2cosφ

Với p=m.v

 

 

Trường hợp đặc biệt:

p1p2  p2=p12+p22

 

 

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement