Advertisement
 Xem tất cả

Độ biến thiên cường độ dòng điện. 

Độ biến thiên cường độ dòng điện. Vật Lý 11.


I

Độ biến thiên cường độ dòng điện.

 

Khái niệm: Là hiệu số cường độ dòng điện trong mạch giữa hai thời điểm.

 

Đơn vị tính: Ampe (A)

Advertisement

Các chủ đề liên quan


  Bài 25: Tự cảm.

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement

Các công thức liên quan


  Suất điện động tự cảm.
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan