Biên độ góc của con lắc sau khi vướng đinh - vật lý 12 

Vật lý.Biên độ góc của con lắc sau khi vướng đinh. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Biên độ góc của con lắc sau khi vướng đinh - vật lý 12

α0'

Định nghĩa : Con lắc sau vướng dinh sẽ có biên độ dài , biên độ góc mới.Áp dụng dựa trên bảo toàn năng lượng.

Đơn vị : rad

kí hiệu : α0'

Advertisement

Các công thức liên quan


α0'α0=ll';s0's0=ll'

Gọi α0 là biên độ góc cực đại ứng với chiều dài dây l là ;

        α0'  là biên độ góc cực đại ứng với chiều dài dây l'

Gọi  s0 là biên độ dài cực đại ứng với chiều dài dây l là ;

        s0' là biên độ dài cực đại ứng với chiều dài dây l' 

Công thức :

α0'α0=ll'    ;   s0's0=ll'

Chứng minh : 

W=W'mgl'α'202=mglα'202l'α'20=lα'20α0'α0=ll'

 


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


α0'

Định nghĩa : Con lắc sau vướng dinh sẽ có biên độ dài , biên độ góc mới.Áp dụng dựa trên bảo toàn năng lượng.

Đơn vị : rad

kí hiệu : α0'


Xem thêm

α0

Định nghĩa : Góc quét ban đầu của con lắc đơn tính từ vị trí thả đến vị trí cân bằng.

Kí hiệu: α0

Đơn vị : rad


Xem thêm

Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…