Advertisement
 Xem tất cả

Vận tốc của electron ở trạng thái dừng thứ n.

Fht=Fđinmvn2rn=ke2r2

vn=ekrnm

Công thức tính vận tốc của electron ở trạng thái dừng thứ n. Vật Lý 12. Hướng dẫn chi tiết và bài tập vận dụng.


Fht=Fđinmvn2rn=ke2r2

vn=ekrnm

Vận tốc của electron ở trạng thái dừng thứ n.

 

Phát biểu: Khi electron chuyển động trên quỹ đạo n, lực hút tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm.

 

Chú thích:

m=me=9,1.10-31kg

vn: vận tốc của e ở trạng thái dừng n (m/s)

rn: bán kính quỹ đạo dừng (m)

k=9.109Nm2/C2

e=-1,6.10-19 C

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement