Phát biểu nào sau đây là đúng:

Vật lý 10.Phát biểu nào sau đây là đúng:.Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 10 Chương 5 Bài 28 Vấn đề 1 Câu 6
Trắc nghiệm Trung bình

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Chất khí không có hình dạng và thế tích xác định

Chất lỏng không có thê tích riêng xác định

Lượng tương tác giữa các nguyên tử, phân tử trong chất rắn là rất mạnh 

Trong chất lỏng các nguyên tử, phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…