Khi dịch chuyển điểm quan sát ra xa dòng điện thẳng gấp hai lần, đồng thời tăng cường độ dòng điện lên hai lần thì độ lớn cảm ứng từ tại điểm quan sát sẽ như thế nào?

Vật lý 11. Khi dịch chuyển điểm quan sát ra xa dòng điện thẳng gấp hai lần, đồng thời tăng cường độ dòng điện lên hai lần thì độ lớn cảm ứng từ tại điểm quan sát. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 11 Chương 4 Bài 21 Vấn đề 1 Câu 7
Trắc nghiệm Trung bình

Khi dịch chuyển điểm quan sát ra xa dòng điện thẳng gấp hai lần, đồng thời tăng cường độ dòng điện lên hai lần thì độ lớn cảm ứng từ tại điểm quan sát

tăng lên hai lần.

giảm đi 2 lần.

không thay đổi.

tăng lên bốn lần.Advertisement

Các công thức liên quan


B=2.10-7Ir

 

Phát biểu: Đường sức từ đi qua M là đường tròn nằm trong mặt phẳng đi qua M vuông góc với dây dẫn, có tâm O nằm trên dây dẫn. Vector cảm ứng từ B tiếp xúc với đường tròn đó tại M, dẫn đến B vuông góc với mặt phẳng tạo bởi M và dây dẫn.

 

Chú thích:

B: cảm ứng từ (T)

I: cường độ dòng điện (A)

r: khoảng cách từ một điểm đến dây dẫn (m)

 

hinh-anh-tu-truong-cua-dong-dien-chay-trong-day-dan-thang-dai-124-0


Xem thêm Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.

B=2π.10-7NIR

 

Phát biểu: Các đường sức từ của dòng điện tròn là những đường cong có chiều đi vào mặt Nam, đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn ấy. Trong số dó, có đường sức từ đi qua tâm O là đường thẳng vô hạn ở hai đầu. Cảm ứng từ B tại tâm O có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và có chiều đi vào mặt Nam, đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn đó.

 

Chú thích:

B: cảm ứng từ (T)

N: số vòng dây sít nhau tạo nên khung dây tròn (vòng)

I: cường độ dòng điện (A)

R: bán kính của khung dây tròn (m)

 

hinh-anh-tu-truong-cua-dong-dien-chay-trong-day-dan-uon-thanh-vong-tron-125-0


Xem thêm Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.

B=4π.10-7NlI

 

Phát biểu: Khi cho dòng điện cường độ I đi vào dây dẫn, trong ống dây xuất hiện các đường sức từ là những đường thẳng song song và cách đều nhau. Nói cách khác, từ trường trong lòng ống dây là từ trường đều.

 

Chú thích:

B: cảm ứng từ (T)

N: tổng số vòng dây 

l: độ dài hình trụ (m)

I: cường độ dòng điện (A)

Chú ý rằng Nl=n là tổng số vòng dây quấn trên một đơn vị dài của lõi.

 

Vậy có thể viết lại công thức như sau:

B=4π.10-7nI

 

hinh-anh-tu-truong-cua-dong-dien-chay-trong-ong-day-dan-hinh-tru-128-0


Xem thêm Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ.

Advertisement

Lý thuyết liên quana) Từ trường của dòng điện thẳng dài

- Dòng điện thẳng dài là dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.

- Dạng của các đường sức từ:

Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài là các đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện. Tâm của các đường sức từ là giao điểm của mặt phẳng và dây dẫn.

hinh-anh-tu-truong-cua-mot-so-dong-dien-co-dang-dac-biet-87-0

- Chiều của các đường sức từ được xác định theo quy tắc nắm tay phải: "Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lụi cho ta chiều của các đường sức từ".

  hinh-anh-tu-truong-cua-mot-so-dong-dien-co-dang-dac-biet-87-1

- Vectơ cảm ứng từ B do dòng điện thẳng rất dài gây ra tại điểm M có:

+ Điểm đặt tại M.

+ Phương tiếp tuyến với đường tròn (O, r) tại M.

+ Chiều là chiều của đường sức từ.

+ Có độ lớn:  B=2.10-7Ir.

 

b) Từ trường của dòng điện tròn

- Dòng điện tròn là dòng điện chạy trong dây dẫn được uốn thành vòng tròn

- Dạng của các đường sức từ:

hinh-anh-tu-truong-cua-mot-so-dong-dien-co-dang-dac-biet-87-2

Các đường sức từ của dòng điện tròn là những đường cong có chiều đi vào mặt Nam, đi ra ở mặt Bắc của dòng điện tròn ấy (hình vẽ ). Trong số đó, có đường sức từ đi qua tâm O là đường thẳng vô hạn ở hai đầu.hinh-anh-tu-truong-cua-mot-so-dong-dien-co-dang-dac-biet-87-3

- Chiều của các đường sức từ được xác định bởi quy tắc nắm tay phải: “Khum bàn tay phái theo vòng dây của khung dây sao cho chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện trong khung; ngón cái choãi ra chỉ chiều các đường sức từ xuyên qua mặt phẳng dòng điện”

- Vectơ cảm ứng từ B tại tâm O của vòng dây có:

+ Có điểm đặt tại tâm O của vòng dây.  

+ Có phương vuông góc với mặt phẳng vòng dây.

+ Có chiều: Xác định theo quy tắc nắm tay phải hoặc vào Nam ra Bắc. 

+ Có độ lớn: B=2π.10-7NIR (N là số vòng dây).

 

c) Từ trường của dòng điện trong ống dây 

- Dạng các đường sức từ:

+ Bên trong ống dây, các đường sức từ song song với trục ống dây và cách đều nhau.

+ Bên ngoài ống dây, dạng các đường sức giống như ở một nam châm thẳng. 

hinh-anh-tu-truong-cua-mot-so-dong-dien-co-dang-dac-biet-87-4

- Chiều của đường sức từ được xác định theo quy tắc nắm tay phải: “Khum bàn tay phải sau cho chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùny với chiều dòng điện trong ốn dây; ngón cái choãi ra chì chiều các điròng sức từ trong ống dây ".  

- Vectơ cảm ứng từ B trong lòng ống dây có:

+ Có điểm đặt tại điểm ta xét.

+ Có phương song song với trục của ống dây.

+ Có chiều xác định theo quy tắc nắm tay phải hoặc vào Nam ra Bắc. 

+ Có độ lớn:  B=4π.10-7NlI = 4π.10-7n.I (n là mật độ vòng dây).


Xem thêm Từ trường của một số dòng điện có dạng đặc biệt.

Advertisement

Biến số liên quan


r

 

Khái niệm:

r là độ dài đường thẳng nối giữa hai tâm của vật.

 

Đơn vị tính: mét m

 


Xem thêm Khoảng cách - Vật lý 10

I

 

Khái niệm:

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.

 

Đơn vị tính: Ampe (A)

 

Ampe Kìm Đo Dòng Rò - Khái Niệm Dòng Điện


Xem thêm Cường độ dòng điện

B

 

Khái niệm:

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của từ trường và được đo bằng thương số giữa lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt vuông góc với đường cảm ứng từ tại điểm đó và tích của cường độ dòng điện và chiều dài đoạn dây dẫn đó.

 

Đơn vị tính: Tesla (T)

 


Xem thêm Cảm ứng từ

I

 

Khái niệm:

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.

 

Đơn vị tính: Ampe (A)

 

Ampe Kìm Đo Dòng Rò - Khái Niệm Dòng Điện


Xem thêm Cường độ dòng điện

B

 

Khái niệm:

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của từ trường và được đo bằng thương số giữa lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt vuông góc với đường cảm ứng từ tại điểm đó và tích của cường độ dòng điện và chiều dài đoạn dây dẫn đó.

 

Đơn vị tính: Tesla (T)

 


Xem thêm Cảm ứng từ

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 57 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýMạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng P với dòng điện thẳng I. Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên?

hinh-anh-hoi-truong-hop-nao-duoi-day-tu-thong-qua-c-bien-thien-3383-0

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên?

Khung dây phẳng KLMN và dòng điện tròn cùng nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Khi con chạy của biến trở di chuyển từ E về F thì dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều

hinh-anh-khi-con-chay-cua-bien-tro-di-chuyen-tu-e-ve-f-thi-dong-dien-cam-ung-trong-khung-day-co-chieu-ra-sao-3408-0

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Khi con chạy của biến trở di chuyển từ E về F thì dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều ra sao?
Advertisement

Cảm ứng từ bên trong ống dây dài không phụ thuộc vào

 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Cảm ứng từ bên trong ống dây dài không phụ thuộc vào yếu tố nào?
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…