Dòng điện thẳng dài I1 được đặt vuông góc với mặt phẳng của dòng điện tròn I2. Phát biểu nào sau đây đúng.

Vật lý 11. Dòng điện thẳng dài I1 được đặt vuông góc với mặt phẳng của dòng điện tròn I2. Dòng I1 tác dụng lên dòng I2 là Fl. Dòng I2 tác dụng lên đoạn dây nhỏ đi qua tâm có chiều dài l của dòng I1 là F2. Phát biểu nào sau đâu đúng. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 11 Chương 4 Bài 21 Vấn đề 1 Câu 11
Trắc nghiệm Trung bình

Dòng điện thẳng dài I1 được đặt vuông góc với mặt phẳng của dòng điện tròn I2 và đi qua tâm của hình vẽ. Độ lớn lực từ dòng I1 tác dụng lên dòng I2F1. Độ lớn lực từ dòng I2 tác dụng lên đoạn dây nhỏ đi qua tâm có chiều dài l của dòng I1 là F2. Phát biểu nào sau đây đúng.

F1F2.

 F1F2.

F1 = F2 = 0.     

F1F2 ≠ 0 Advertisement

Các công thức liên quan


Ft=BIlsinα

 

Phát biểu: Lực từ F tác dụng lên phần tử dòng điện Il đặt trong từ trường đều, tại đó cảm ứng từ là B.

- Có điểm đặt tại trung điểm của l (M1M2).

- Có phương vuông góc với l và B.

- Có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái.

 

Chú thích:

F: lực từ tác dụng (N)

B: cảm ứng từ (T)

I: cường độ dòng điện (A)

l: độ dài của phần tử dòng điện (m)

Trong đó α là góc tạo bởi B và l.

 

hinh-anh-luc-tu-121-0

 


Xem thêm Lực từ.

B=2.10-7Ir

 

Phát biểu: Đường sức từ đi qua M là đường tròn nằm trong mặt phẳng đi qua M vuông góc với dây dẫn, có tâm O nằm trên dây dẫn. Vector cảm ứng từ B tiếp xúc với đường tròn đó tại M, dẫn đến B vuông góc với mặt phẳng tạo bởi M và dây dẫn.

 

Chú thích:

B: cảm ứng từ (T)

I: cường độ dòng điện (A)

r: khoảng cách từ một điểm đến dây dẫn (m)

 

hinh-anh-tu-truong-cua-dong-dien-chay-trong-day-dan-thang-dai-124-0


Xem thêm Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.

B=2π.10-7NIR

 

Phát biểu: Các đường sức từ của dòng điện tròn là những đường cong có chiều đi vào mặt Nam, đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn ấy. Trong số dó, có đường sức từ đi qua tâm O là đường thẳng vô hạn ở hai đầu. Cảm ứng từ B tại tâm O có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và có chiều đi vào mặt Nam, đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn đó.

 

Chú thích:

B: cảm ứng từ (T)

N: số vòng dây sít nhau tạo nên khung dây tròn (vòng)

I: cường độ dòng điện (A)

R: bán kính của khung dây tròn (m)

 

hinh-anh-tu-truong-cua-dong-dien-chay-trong-day-dan-uon-thanh-vong-tron-125-0


Xem thêm Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.

Quy tắc bàn tay phải

Quy tắc bàn tay phải:

Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của các đường sức từ.

hinh-anh-quy-tac-nam-tay-phai-954-0

Quy ước:

hinh-anh-quy-tac-nam-tay-phai-954-1có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi vào.

hinh-anh-quy-tac-nam-tay-phai-954-2 có phương vuông góc với mặt phẳng biểu diễn, chiều đi ra.

Ví dụ: 

hinh-anh-quy-tac-nam-tay-phai-954-3

 


Xem thêm Quy tắc nắm tay phải

Advertisement

Lý thuyết liên quana) Từ trường của dòng điện thẳng dài

- Dòng điện thẳng dài là dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.

- Dạng của các đường sức từ:

Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài là các đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện. Tâm của các đường sức từ là giao điểm của mặt phẳng và dây dẫn.

hinh-anh-tu-truong-cua-mot-so-dong-dien-co-dang-dac-biet-87-0

- Chiều của các đường sức từ được xác định theo quy tắc nắm tay phải: "Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lụi cho ta chiều của các đường sức từ".

  hinh-anh-tu-truong-cua-mot-so-dong-dien-co-dang-dac-biet-87-1

- Vectơ cảm ứng từ B do dòng điện thẳng rất dài gây ra tại điểm M có:

+ Điểm đặt tại M.

+ Phương tiếp tuyến với đường tròn (O, r) tại M.

+ Chiều là chiều của đường sức từ.

+ Có độ lớn:  B=2.10-7Ir.

 

b) Từ trường của dòng điện tròn

- Dòng điện tròn là dòng điện chạy trong dây dẫn được uốn thành vòng tròn

- Dạng của các đường sức từ:

hinh-anh-tu-truong-cua-mot-so-dong-dien-co-dang-dac-biet-87-2

Các đường sức từ của dòng điện tròn là những đường cong có chiều đi vào mặt Nam, đi ra ở mặt Bắc của dòng điện tròn ấy (hình vẽ ). Trong số đó, có đường sức từ đi qua tâm O là đường thẳng vô hạn ở hai đầu.hinh-anh-tu-truong-cua-mot-so-dong-dien-co-dang-dac-biet-87-3

- Chiều của các đường sức từ được xác định bởi quy tắc nắm tay phải: “Khum bàn tay phái theo vòng dây của khung dây sao cho chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện trong khung; ngón cái choãi ra chỉ chiều các đường sức từ xuyên qua mặt phẳng dòng điện”

- Vectơ cảm ứng từ B tại tâm O của vòng dây có:

+ Có điểm đặt tại tâm O của vòng dây.  

+ Có phương vuông góc với mặt phẳng vòng dây.

+ Có chiều: Xác định theo quy tắc nắm tay phải hoặc vào Nam ra Bắc. 

+ Có độ lớn: B=2π.10-7NIR (N là số vòng dây).

 

c) Từ trường của dòng điện trong ống dây 

- Dạng các đường sức từ:

+ Bên trong ống dây, các đường sức từ song song với trục ống dây và cách đều nhau.

+ Bên ngoài ống dây, dạng các đường sức giống như ở một nam châm thẳng. 

hinh-anh-tu-truong-cua-mot-so-dong-dien-co-dang-dac-biet-87-4

- Chiều của đường sức từ được xác định theo quy tắc nắm tay phải: “Khum bàn tay phải sau cho chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùny với chiều dòng điện trong ốn dây; ngón cái choãi ra chì chiều các điròng sức từ trong ống dây ".  

- Vectơ cảm ứng từ B trong lòng ống dây có:

+ Có điểm đặt tại điểm ta xét.

+ Có phương song song với trục của ống dây.

+ Có chiều xác định theo quy tắc nắm tay phải hoặc vào Nam ra Bắc. 

+ Có độ lớn:  B=4π.10-7NlI = 4π.10-7n.I (n là mật độ vòng dây).


Xem thêm Từ trường của một số dòng điện có dạng đặc biệt.

Advertisement

Biến số liên quan


α

 

Khái niệm:

α là tên đặt góc thường được dùng trong các trường hợp của chương trình vật lý 10.

Ví dụ:

α là góc hợp bởi dây treo và phương thẳng đứng của con lắc đơn.

α là góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng.

 

Đơn vị tính: Deg hoặc Rad.

    SKKN Vật Lý 12 Chu kì dao động của con lắc đơn có chịu ảnh hưởng  Bài 14:Mặt phẳng nghiêng | StudyCare Education


Xem thêm Góc anpha - Vật lý 10

I

 

Khái niệm:

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.

 

Đơn vị tính: Ampe (A)

 

Ampe Kìm Đo Dòng Rò - Khái Niệm Dòng Điện


Xem thêm Cường độ dòng điện

B

 

Khái niệm:

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của từ trường và được đo bằng thương số giữa lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt vuông góc với đường cảm ứng từ tại điểm đó và tích của cường độ dòng điện và chiều dài đoạn dây dẫn đó.

 

Đơn vị tính: Tesla (T)

 


Xem thêm Cảm ứng từ

Ft

 

Khái niệm:

Lực từ là lực của từ trường tác dụng lên một vật có mang điện tích chuyển động (ví dụ: khung dây, đoạn dây, vòng dây trong có điện…).

 

Đơn vị tính: Newton (N)

 

Lực từ, Cảm ứng từ là gì, Công thức cách tính lực từ và quy tắc Bàn tay  trái – Vật lý 11 bài 20 - Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại


Xem thêm Lực từ

l

 

Khái niệm:

l là chiều dài của đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua.

 

Đơn vị tính: mét (m)

 

Chủ đề 1: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng - Lib24.Vn


Xem thêm Độ dài của dây dẫn

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 130 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýMạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng P với dòng điện thẳng I. Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên?

hinh-anh-hoi-truong-hop-nao-duoi-day-tu-thong-qua-c-bien-thien-3383-0

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên?

Cho một nam châm thẳng rơi theo phương thẳng đứng qua tâm O của vòng dây dẫn tròn nằm ngang như hình vẽ. Trong quá trình nam châm rơi, vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều

hinh-anh-trong-qua-trinh-nam-cham-roi-vong-day-xuat-hien-dong-dien-cam-ung-co-chieu-3384-0

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Trong quá trình nam châm rơi, vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều

Chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây đúng là

hinh-anh-chieu-dong-dien-cam-ung-trong-vong-day-dung-la-3385-0

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây đúng là.
Advertisement

Một vòng dây dẫn hình tròn được đặt trong từ trường đều có đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây (mặt phẳng hình vẽ) hướng từ ngoài vào trong, có độ lớn cảm ứng từ B phụ thuộc thời gian. Trong khoảng thời gian từ 0(s) đến T(s), dòng điện cảm ứng có chiều không đổi theo thời gian và đã được chỉ ra như trên hình vẽ. Đồ thị diễn tả sự biến đổi của cảm ứng từ B theo thời gian có thể là hình

hinh-anh-xac-dinh-do-thi-bieu-dien-su-bien-thien-cua-cam-ung-tu-theo-thoi-gian-3404-0

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Xác định đồ thị biểu diễn sự biến thiên của cảm ứng từ theo thời gian.

Khung dây phẳng KLMN và dòng điện tròn cùng nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Khi con chạy của biến trở di chuyển từ E về F thì dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều

hinh-anh-khi-con-chay-cua-bien-tro-di-chuyen-tu-e-ve-f-thi-dong-dien-cam-ung-trong-khung-day-co-chieu-ra-sao-3408-0

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Khi con chạy của biến trở di chuyển từ E về F thì dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều ra sao?

Cho thanh dẫn điện MN đặt nằm ngang trên hai thanh ray dẫn điện x'x, y'y như trên hình vẽ. Hai thanh ray đủ dài được đặt trong từ trường đều đủ rộng, hướng vuông góc với mặt phẳng chứa hai thanh. Lúc đầu thanh MN đứng yên. Tác dụng lên thanh MN lực F không đổi hướng về bên trái (phía x’y’) làm cho MN chuyển động. Giả thiết điện trở của thanh MN và hai thanh ray rất nhỏ, ma sát giữa MN và hai thanh ray rất nhỏ thì thanh chuyển động thẳng nhanh dần

hinh-anh-xac-dinh-tinh-chat-chuyen-dong-cua-thanh-mn-trong-dien-truong-deu-3410-0

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Xác định tính chất chuyển động của thanh MN trong điện trường đều.
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…