Bán kính thiên thể - vật lý 12 

Vật lý 12.Bán kính thiên thể. Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Bán kính thiên thể - vật lý 12

R

Định nghĩa : Xét vật tương đối cầu vật có bán kính R và khối lượng M.Bán kính được tính từ khoảng cách từ tâm đến bề mặt thiên thể.

Đơn vị : m

Kí hiệu : R

Advertisement

Các công thức liên quan


TT0=gg'=RRTrái đtMtrái đtM

TT0=gg'=RRTrái đtMtrái đtM

Với T: Chu kì con lắc trên thiên thể s

      T0: Chu kì con lắc trên trái đất

      R: Bán kính thiên thể m

       Rtrái đt: bán kính trái đất m

      M: Khối lượng thiên thể kg

       Mtrái đt:Khối lượng trái đất kg

 

 

 


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


M

Định nghĩa : Khối lượng thiên thể là tổng khối lượng vật chất có trong thiên thể.

Đơn vị : kg

Kí hiệu : M


Xem thêm

R

Định nghĩa : Xét vật tương đối cầu vật có bán kính R và khối lượng M.Bán kính được tính từ khoảng cách từ tâm đến bề mặt thiên thể.

Đơn vị : m

Kí hiệu : R


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…