Advertisement
 Xem tất cả

Độ tụ của thấu kính theo bán kính cong của các mặt và chiết suất của thấu kính.

D=1f=(nn'-1)1R1+1R2

Công thức tính Độ tụ của thấu kính theo bán kính cong của các mặt và chiết suất của thấu kính. Vật Lý 11. Bài tập vận dụng. Hướng dẫn chi tiết.


D=1f=(nn'-1)1R1+1R2

Độ tụ của thấu kính theo bán kính cong của các mặt và chiết suất của thấu kính.

 

Chú thích:

n: chiết suất của chất làm thấu kính

n': chiết suất của môi trường đặt thấu kính

R1, R2: bán kính hai mặt của thấu kính

 

Quy ước:

R>0: mặt lõm

R<0: mặt lồi

R=: mặt phẳng

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement