Advertisement
 Xem tất cả

Công thức của định luật khúc xạ ánh sáng viết dưới dạng đối xứng.

n1sini=n2sinr

Công thức của định luật khúc xạ ánh sáng viết dưới dạng đối xứng. Vật Lý 11. Bài tập vận dụng. Hướng dẫn chi tiết.


n1sini=n2sinr

Công thức của định luật khúc xạ ánh sáng viết dưới dạng đối xứng.

 

Chú thích:

n1: chiết suất của môi trường (1) chứa tia tới

i: góc tới

n2: chiết suất của môi trường (2) chứa tia khúc xạ

r: góc khúc xạ

Advertisement

Các chủ đề liên quan


  Bài 26: Khúc xạ ánh sáng.

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement