Độ to của âm - Vật lý 12

Mức cường độ âm càng lớn âm thanh càng to .

Nghe được L : 0 đến 130 dB

Vật lý 12.Độ to của âm. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Độ to của âm - Vật lý 12

Mức cường độ âm càng lớn âm thanh càng to .

Nghe được L : 0 đến 130 dB

Đặc trưng bởi mức cường độ âm

Advertisement

Biến số liên quan


L

 

Khái niệm:

Mức cường độ âm là đại lượng đặc trưng cho độ to của âm, mức cường độ âm càng lớn âm thanh càng to.

 

Đơn vị tính: Bel B hoặc Decibel  dB

 


Xem thêm Mức cường độ âm - Vật lý 12

Advertisement

Các công thức liên quan


L=10lgII0   dB   ; L=10lgI2I1=20lgR1R2  (dB)1 B=10 dB

Đặc trưng cho độ to của âm

Tai người nghe được âm thanh L=0  130 dB


Xem thêm Mức cường độ âm - Vật lý 12

Phân biệt các nguồn âm khi cùng f, L

Đặc trưng sinh lý giúp ta phân biệt các âm có cùng độ cao , mức cường độ âm từ các nguồn khác nhau

hinh-anh-am-sac-vat-ly-12-642-0

Âm thanh do người hay một nhạc cụ phát ra có đồ thị được biểu diễn theo thời gian có dạng biến thiên tuần hoàn theo thời gian


Xem thêm Âm sắc - Vật lý 12

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 4 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýTai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm ở trong khoảng

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Trắc nghiệm lý thuyết về ngưỡng nghe của tai -Vật lý 12:
Advertisement

Hãy chọn câu đúng. Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta có thể có cùng

 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta có thể có cùng - Vật lý 12
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…