Công thức tính biên độ pha dao động tổng hợp ở các trường hợp đặc biệt - vật lý 12

A;φ

Vật lý 12.Công thức tính biên độ ,pha dao động tổng hợp ở các trường hợp đặc biệt. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Công thức tính biên độ pha dao động tổng hợp ở các trường hợp đặc biệt - vật lý 12

A;φ

φ=φ2-φ1

+Khi φ=k2π : Hai dao động cùng pha A=A1+A2 φ=φ1

+Khi φ=2k+1π: Hai dao động ngược pha  A=A2-A1 có pha ban đầu của dao động biên độ lớn hơn Ví dụ A1>A2φ=φ1

+Khi φ=2k+1π2:Hai dao động vuông pha A=A12+A22

+Khi φ=23π và A1=A2;A=A1=A2 

Advertisement

Các bài giảng liên quan Công thức tính biên độ pha dao động tổng hợp ở các trường hợp đặc biệt - vật lý 12

TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

5666076   04/10/2021

Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đặc điểm, công thức tổng hợp dao động điều hòa bằng giản đồ vector và máy tính casio.

Đọc Thêm TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA →

Biến số liên quan


A

 

Khái niệm:

A là biên độ dao động tổng hợp của hai dao động thành phần và thỏa mãn điều kiện: A2-A1AA1+A2.

 

Đơn vị tính: cm hoặc m

 

Tổng hợp dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương | VẬT LÝ PHỔ THÔNG

 


Xem thêm Biên độ của dao động tổng hợp - Vật lý 12

φ

 

Khái niệm:

φ là pha ban đầu mới của dao động tổng hợp, nó phụ thuộc vào các biên độ và pha dao động thành phần.

 

Đơn vị tính: radian (rad)

 

Tổng hợp lý thuyết chuyên đề Tổng hợp dao động điều hòa và bài tập rèn luyện


Xem thêm Pha ban đầu của dao động tổng hợp - Vật lý 12

φ

 

Khái niệm:

Độ lệch pha của hai dao động thành phần được tính bằng hiệu số pha ban đầu của dao động 1 và dao động 2.

φ=φ2-φ1

 

Đơn vị tính: radian rad

 

Bài tập 2 trang 25 SGK Vật lý 12

 


Xem thêm Độ lệch pha của hai dao động thành phần - Vật lý 12

Advertisement

Các công thức liên quan


x=Acosωt+φ

Cho hai dao động điều hòa cùng tần số :

x1=A1cosωt+φ1x2=A2cosωt+φ2x=x1+x2=Acosωt+φ

Với x : Phương trình dao động tổng hợp .

      A1;A2;A:Biên độ của dao động 1, 2, tổng hợp.

      φ1;φ2;φ: Pha ban đầu của dao động 1, 2, tổng hợp.

Trong đó

A2-A1AA2+A2;φ=φ2-φ1

 


Xem thêm Phương trình tổng hợp dao động điều hòa -vật lý 12

A;φ

Công thức:

Cách 1:Dùng công thức

Tính A:

A=A12+A22+2A1A2cosφ2-φ1

Tính pha ban đầu

tanφ=A1sinφ1+A2sinφ2A1cosφ1+A2cosφ2

Với A1;A2 :Biên độ dao động thành phần

Cách 2: Dùng máy tính : x=x1+x2=A1φ1+A2φ2=Aφ

Bước 1: Bấm MODE 2 để sang dạng cmplx

Bước 2:Chuyển sang radian bằng cach1 nhấn  shift mode 4

Bước 3: Biễu diễn Nhập A1 SHIFT (-) φ1 + Nhập A2SHIFT (-) φ2 

Bước 4:

+ Nhấn SHIFT 2 3 = hiển thị kết quả Aφ1

+ Sau đó nhấn SHIFT + = hiển thị kết quả là A. Nhấn SHIFT = hiển thị kết quả là  φ.

Lưu ý: Chế độ hiển thị màn hình kết quả:

Sau khi nhập ta nhấn dấu = có thể hiển thị kết quả dưới dạng số vô tỉ, muốn kết quả dưới dạng thập phân ta nhấn SHIFT = (hoặc nhấn phím SD) để chuyển đổi kết quả hiển thị.

 


Xem thêm Công thức tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp - vật lý 12

x=Acosωt+φ

Cho hai dao động điều hòa cùng tần số :

x1=A1cosωt+φ1x2=A2cosωt+φ2x=x1+x2=Acosωt+φ

Với x : Phương trình dao động tổng hợp .

      A1;A2;A:Biên độ của dao động 1, 2, tổng hợp.

      φ1;φ2;φ: Pha ban đầu của dao động 1, 2, tổng hợp.

Trong đó

A2-A1AA2+A2;φ=φ2-φ1

 


Xem thêm Phương trình tổng hợp dao động điều hòa -vật lý 12

A;φ

Công thức:

Cách 1:Dùng công thức

Tính A:

A=A12+A22+2A1A2cosφ2-φ1

Tính pha ban đầu

tanφ=A1sinφ1+A2sinφ2A1cosφ1+A2cosφ2

Với A1;A2 :Biên độ dao động thành phần

Cách 2: Dùng máy tính : x=x1+x2=A1φ1+A2φ2=Aφ

Bước 1: Bấm MODE 2 để sang dạng cmplx

Bước 2:Chuyển sang radian bằng cach1 nhấn  shift mode 4

Bước 3: Biễu diễn Nhập A1 SHIFT (-) φ1 + Nhập A2SHIFT (-) φ2 

Bước 4:

+ Nhấn SHIFT 2 3 = hiển thị kết quả Aφ1

+ Sau đó nhấn SHIFT + = hiển thị kết quả là A. Nhấn SHIFT = hiển thị kết quả là  φ.

Lưu ý: Chế độ hiển thị màn hình kết quả:

Sau khi nhập ta nhấn dấu = có thể hiển thị kết quả dưới dạng số vô tỉ, muốn kết quả dưới dạng thập phân ta nhấn SHIFT = (hoặc nhấn phím SD) để chuyển đổi kết quả hiển thị.

 


Xem thêm Công thức tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp - vật lý 12

x=Acosωt+φ

Cho hai dao động điều hòa cùng tần số :

x1=A1cosωt+φ1x2=A2cosωt+φ2x=x1+x2=Acosωt+φ

Với x : Phương trình dao động tổng hợp .

      A1;A2;A:Biên độ của dao động 1, 2, tổng hợp.

      φ1;φ2;φ: Pha ban đầu của dao động 1, 2, tổng hợp.

Trong đó

A2-A1AA2+A2;φ=φ2-φ1

 


Xem thêm Phương trình tổng hợp dao động điều hòa -vật lý 12

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 21 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýCho hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: x1=A1cos(ωt+π/2) cmx2=A2sinωt cm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Xác định độ lệch phase của hai dao động điều hòa.

Hai vật dao động điều hoà có cùng biên độ và tần số dọc theo cùng một đường thẳng. Biết rằng chúng gặp nhau khi chuyển động ngược chiều nhau và li độ bằng một nửa biên độ. Độ lệch pha của hai dao động này là

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Hai vật dao động điều hoà có cùng biên độ và tần số: chúng gặp nhau khi chuyển động ngược chiều nhau và li độ bằng một nửa biên độ. Độ lệch pha của hai dao động này là

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận các giá trị bằng

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 6cm
Advertisement

Hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: x1=A1cos(20πt+π/2) cm và x2=A2cos(20πt+π/6) cm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Phát biểu đúng cho hai dao động điều hòa có phương trình x1 = A1cos(20πt +π/2) và x2 = A2cos(20πt +π/6)

Hai dao động điều hoà lần lượt có phương trình: x1=2cos(20πt+2π/3) cm và x2=3cos(20πt+π/6) cm. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Cho 2 dao động điều hòa x1 = 2cos(20πt +2π/3) và x2 = 3cos(20πt +π/6), tìm phát biểu đúng

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, lần lượt có phương trình: x1=3cos(20πt+π/3) cm và x2=4cos(20πt-8π/3) cm. Chọn phát biểu nào sau đây là đúng 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tìm phát biểu đúng cho hai dao động điều hào cùng phương, cùng tần số, lần lượt có phương trình x1= 3cos(20πt +π/3) và x2 = 4cos(20πt -8π/3)
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…