Số proton - Vật lý 12

Vật lý 12. Số proton. Hướng dẫn chi tiết.

Số proton - Vật lý 12

Z

 

Khái niệm:

Vị trí của hạt nhân trong bảng tuần hoàn bằng với điện tích của hạt nhân, cũng là số proton trong hạt nhân.

 

Đơn vị tính: proton

 

Chủ Đề Vật Lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Biến Số Liên Quan

Số proton - Vật lý 12

Z

 

Khái niệm:

Vị trí của hạt nhân trong bảng tuần hoàn bằng với điện tích của hạt nhân, cũng là số proton trong hạt nhân.

 

Đơn vị tính: proton

 

Xem chi tiết

Khối lượng hạt nhân - Vật lý 12

mX

 

Khái niệm:

Khối lượng của hạt nhân bằng tổng khối lượng các hạt neutron và proton.

 

Đơn vị tính: u hoặc kg

 

Xem chi tiết
Advertisement

Công Thức Liên Quan

Khối lượng của hạt nhân Vật lý 12

mX=A-Zmn+Zmp kgmX=A u

 

A số khối của hạt nhân

Z số proton

1 u=1,66.10-27 kg

Khối lượng của hạt nhân gần bằng tổng khối lượng các hạt proton và neutron trong hạt nhân.

Xem chi tiết
Advertisement

Tin Tức Liên Quan