Số dao động thực hiện của dao động tắt dần - vật lý 12 

Vật lý 12.Số dao động thực hiện của dao động tắt dần. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Số dao động thực hiện của dao động tắt dần - vật lý 12

N'

Định nghĩa : số dao động mà vật thực hiện trước khi dừng lại.

Kí hiệu : N'

Advertisement

Các công thức liên quan


N',t

- Số dao động thực hiện được: :

N'=Ax0=kA4FC

Nếu là lực ma sát : N'=kA4μtN

Thời gian đến lúc dừng: t=N'T ,với T là chu kì dao động s


Xem thêm

Số lần qua VTCB của vật

+ khi nN'n,25 (n là số nguyên) thì số lần qua VTCB sẽ là 2n.

+ khi n,25N'n,75 thì số lần qua VTCB của vật là 2n+1.

+ khi n,75N'n+1 thì số lần qua VTCB của vật là 2n+2.


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


N'

Định nghĩa : số dao động mà vật thực hiện trước khi dừng lại.

Kí hiệu : N'


Xem thêm

t

Định nghĩa: Thời gian vật bắt đầu dao động đến khi ngừng lại.

Đơn vị: s

Kí hiệu : t


Xem thêm

N'

Định nghĩa : số dao động mà vật thực hiện trước khi dừng lại.

Kí hiệu : N'


Xem thêm

Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…