Số dao động thực hiện của dao động tắt dần - Vật lý 12

Vật lý 12.Số dao động thực hiện của dao động tắt dần. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Số dao động thực hiện của dao động tắt dần - Vật lý 12

N'

 

Khái niệm:

N' là số dao động mà vật thực hiện trước khi dừng lại.

 

Đơn vị tính: dao động

 

 

Chủ Đề Vật Lý

Biến Số Liên Quan

Số dao động thực hiện của dao động tắt dần - Vật lý 12

N'

 

Khái niệm:

N' là số dao động mà vật thực hiện trước khi dừng lại.

 

Đơn vị tính: dao động

 

 

Xem chi tiết

Thời gian hết dao động tắt dần - Vật lý 12

t

 

Khái niệm:

t là thời gian vật bắt đầu dao động đến khi ngừng lại.

 

Đơn vị tính: giây s

 

Xem chi tiết

Số dao động thực hiện của dao động tắt dần - Vật lý 12

N'

 

Khái niệm:

N' là số dao động mà vật thực hiện trước khi dừng lại.

 

Đơn vị tính: dao động

 

 

Xem chi tiết

Công Thức Liên Quan

Công thức tính số dao động, thời gian dừng của dao động tắt đần - vật lý 12

N',t

- Số dao động thực hiện được: :

N'=Ax0=kA4FC

Nếu là lực ma sát : N'=kA4μtN

Thời gian đến lúc dừng: t=N'T ,với T là chu kì dao động s

Xem chi tiết

Công thức tính số lần qua VTCB của vật dao động tắt dần - vật lý 12

Số lần qua VTCB của vật

+ khi nN'n,25 (n là số nguyên) thì số lần qua VTCB sẽ là 2n.

+ khi n,25N'n,75 thì số lần qua VTCB của vật là 2n+1.

+ khi n,75N'n+1 thì số lần qua VTCB của vật là 2n+2.

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Gắn một vật có khối lượng m = 200g vào một lò xo có độ cứng k = 80N/m

Gắn một vật có khối lượng m = 200g vào một lò xo có độ cứng k = 80N/m. Một đầu lò xo được giữ cố định. Kéo vật m khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm dọc theo trục của lò xo rồi thả nhẹ cho vật dao động. Biết hệ số ma sát giữa vật m và mặt phẳng ngang là μ=0,1. Ly g=10m/s2. Thời gian dao động của vật là

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Chọn câu sai

Chọn câu sai.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động tắt dần

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần do ma sát? 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết