Công thức tính số lần qua VTCB của vật dao động tắt dần - vật lý 12

Số lần qua VTCB của vật

Vật lý 12.Công thức tính số lần qua VTCB của vật dao động tắt dần. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Công thức tính số lần qua VTCB của vật dao động tắt dần - vật lý 12

Số lần qua VTCB của vật

+ khi nN'n,25 (n là số nguyên) thì số lần qua VTCB sẽ là 2n.

+ khi n,25N'n,75 thì số lần qua VTCB của vật là 2n+1.

+ khi n,75N'n+1 thì số lần qua VTCB của vật là 2n+2.

Advertisement

Biến số liên quan


N'

 

Khái niệm:

N' là số dao động mà vật thực hiện trước khi dừng lại.

 

Đơn vị tính: dao động

 

 


Xem thêm Số dao động thực hiện của dao động tắt dần - Vật lý 12

Advertisement

Các công thức liên quan


N',t

- Số dao động thực hiện được: :

N'=Ax0=kA4FC

Nếu là lực ma sát : N'=kA4μtN

Thời gian đến lúc dừng: t=N'T ,với T là chu kì dao động s


Xem thêm Công thức tính số dao động, thời gian dừng của dao động tắt đần - vật lý 12

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 2 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýChọn câu sai.

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Chọn câu sai

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần do ma sát? 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động tắt dần
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…