Advertisement
 Xem tất cả

Khoảng cách từ vật đến thấu kính. 

Khoảng cách từ vật đến thấu kính. Vật Lý 11.


d

Khoảng cách từ vật đến thấu kính.

 

Đơn vị tính: (m, cm,...)

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan