Gia tốc pháp tuyến của con lắc đơn - vật lý 12 

Vật lý 12.Gia tốc pháp tuyến của con lắc đơn. Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Gia tốc pháp tuyến của con lắc đơn - vật lý 12

an

Định nghĩa : Đặc trưng cho sự thay đổi thay đổi nhanh chậm vận tốc về hướng tại một vị trí.Có phương trùng với dây treo và chiều hướng vào dây.

Kí hiệu : an

Đơn vị : m/s2

Advertisement

Các bài giảng liên quan Gia tốc pháp tuyến của con lắc đơn - vật lý 12

ĐẠI CƯƠNG VỀ CON LẮC ĐƠN

4433294   18/09/2021

Trong bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những khái niệm cơ bản nhất của con lắc đơn. Chu kì của con lắc đơn, tần số của con lắc đơn, tần số góc của con lắc đơn. Li độ góc, li độ dài.

Các công thức liên quan


a=-ω2s;an=v2l

Gia tốc tiếp tuyến a m/s2: gia tốc tiếp tuyến có phương tiếp tuyến với quỹ đạo dao động con lắc đơn 

            +   Công thức : a=-ω2s

a  cực đại tại VTCB , cực tiểu tại biên

Gia tốc pháp tuyến anm/s2:gia tốc tiếp tuyến có phương vuông tiếp tuyến với quỹ đạo dao động con lắc đơn 

          + Công thức : an=v2l

Gia tốc toàn phần atp m/s2: Tổng hợp vecto gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến.

atp=a+anatp=a2+a2n


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


atp

Định nghĩa: Gia tốc toàn phần của con lắc đơn tại một điểm được tính bằng tổng hai vecto gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến tại điểm đó.

Kí hiệu :atp

Đơn vị : m/s2


Xem thêm

an

Định nghĩa : Đặc trưng cho sự thay đổi thay đổi nhanh chậm vận tốc về hướng tại một vị trí.Có phương trùng với dây treo và chiều hướng vào dây.

Kí hiệu : an

Đơn vị : m/s2


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…